Server je hostován v síti THSOFTwww.nosal.cz
www.nosal.cz